Sannaängen

Plats: Jönköping
Status: Färdigställt 2022
Typ: Nybyggnation av trygghetsboende
Storlek: 35 lägenheter
Beställare: Kamelia Samhällsfastigheter

Sannaängen är ett trygghetsboende för äldre hyresgäster där en sammanlänkande generös trädgård ger plats för socialt umgänge och aktiviteter runt husen. Kontur vann markanvisningstävlingen utlyst av Jönköpings kommun med tävlingsförslaget Fyrklövern 2020, vilket nu är uppfört och klart.

Byggnaderna uppförs i trä, som har flera fördelar ur hållbarhetsperspektiv och även ger ett mjukt intryck. Med kromoxidgrön fasadfärg och en svajande torräng på de platta taken betonas projektets hållbara inslag ytterligare. Husen smälter in med den intilliggande lövskogen kring Skrämmabäcken, och taken bidrar till dagvattenfördröjning och habitat för fåglar och insekter. Formmässigt framträder fyra volymer per huskropp, vilket ger flertalet invändiga och utvändiga kvaliteter. Nästan samtliga lägenheter har fönster åt minst två väderstreck och alla kan få sig en glimt av Vättern. Lägenheterna har också en egen rymlig balkong eller uteplats med antingen sjöutsikt, värmande sol eller i ett skyddat läge mellan husens vinklar.

Sannaängen

Plats: Jönköping
Status: Färdigställt 2022
Typ: Nybyggnation av trygghetsboende
Storlek: 35 lägenheter
Beställare: Kamelia Samhällsfastigheter

Sannaängen är ett trygghetsboende för äldre hyresgäster där en sammanlänkande generös trädgård ger plats för socialt umgänge och aktiviteter runt husen. Kontur vann markanvisningstävlingen utlyst av Jönköpings kommun med tävlingsförslaget Fyrklövern 2020, vilket nu är uppfört och klart.

Byggnaderna uppförs i trä, som har flera fördelar ur hållbarhetsperspektiv och även ger ett mjukt intryck. Med kromoxidgrön fasadfärg och en svajande torräng på de platta taken betonas projektets hållbara inslag ytterligare. Husen smälter in med den intilliggande lövskogen kring Skrämmabäcken, och taken bidrar till dagvattenfördröjning och habitat för fåglar och insekter. Formmässigt framträder fyra volymer per huskropp, vilket ger flertalet invändiga och utvändiga kvaliteter. Nästan samtliga lägenheter har fönster åt minst två väderstreck och alla kan få sig en glimt av Vättern. Lägenheterna har också en egen rymlig balkong eller uteplats med antingen sjöutsikt, värmande sol eller i ett skyddat läge mellan husens vinklar.