Nybergstorg

Plats: Jakobsberg
Status: Färdigställt 2019
Typ: Nybyggnation av flerbostadshus
Storlek: 151 lägenheter
Beställare: Stena Fastigheter

För Stena Fastigheter har vi ritat 151 lägenheter i Jakobsberg fördelade över sju nya bostadshus, vilka kompletterar den befintliga bebyggelsen vid Nybergstorg. Husen placeras längs med järnvägen och bildar på så sätt ett bullerskydd för de boende i de äldre husen men även för den nya innergården. Volymernas utformning anpassas med tanke på såväl snabbt förbipasserande tågresenärer som boende och gående på lokalgatan. En variation i fönstersättning och reliefverkan i fasadelement ger byggnaderna en intressant karaktär i den stora skalan.

Den stadsmässiga utformningen präglas av variation i uttryck och detaljer. Bostadshusen får ett striktare uttryck mot gatan och en livligare utformning mot innergården. Öppningar i fasad med tydliga fönstersmygar och träinklädnader vid entréerna ger ytterligare tillskott i detaljeringen av fasaderna. Taklutningarna bildar med sina åsar och dalar i tvärgående riktning i förhållande till gatan en intressant fasadutformning och ett händelserikt taklandskap. Takutformningen bidrar även till fria siktlinjer från torg och bostäder i de befintliga husen samt möjlighet för bättre solvärden på innergården.

I projektet har vi varit delaktiga i samtliga skeden; från detaljplan via bygglov och övriga projekteringsfaser till relationshandling.

Nybergstorg

Plats: Jakobsberg
Status: Färdigställt 2019
Typ: Nybyggnation av flerbostadshus
Storlek: 151 lägenheter
Beställare: Stena Fastigheter

För Stena Fastigheter har vi ritat 151 lägenheter i Jakobsberg fördelade över sju nya bostadshus, vilka kompletterar den befintliga bebyggelsen vid Nybergstorg. Husen placeras längs med järnvägen och bildar på så sätt ett bullerskydd för de boende i de äldre husen men även för den nya innergården. Volymernas utformning anpassas med tanke på såväl snabbt förbipasserande tågresenärer som boende och gående på lokalgatan. En variation i fönstersättning och reliefverkan i fasadelement ger byggnaderna en intressant karaktär i den stora skalan.

Den stadsmässiga utformningen präglas av variation i uttryck och detaljer. Bostadshusen får ett striktare uttryck mot gatan och en livligare utformning mot innergården. Öppningar i fasad med tydliga fönstersmygar och träinklädnader vid entréerna ger ytterligare tillskott i detaljeringen av fasaderna. Taklutningarna bildar med sina åsar och dalar i tvärgående riktning i förhållande till gatan en intressant fasadutformning och ett händelserikt taklandskap. Takutformningen bidrar även till fria siktlinjer från torg och bostäder i de befintliga husen samt möjlighet för bättre solvärden på innergården.

I projektet har vi varit delaktiga i samtliga skeden; från detaljplan via bygglov och övriga projekteringsfaser till relationshandling.