Vallastaden

Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2023
Typ: Nybyggnation av flerbostadshus efter vinst markanvisningstävling
Storlek: 12 lägenheter
Beställare: Mård Lind

Vinst tillsammans med Mård Lind Förvaltning i markanvisningstävling i Vallastaden, sydväst om Linköpings centrum.

Byggnaden bygger vidare på Vallastadens småskaliga och livfulla arkitektur och sätter en ny standard för återbruk och social hållbarhet. Vallastadens tydliga vision har varit en naturlig och viktig utgångspunkt för gestaltningen där de arkitektoniska element som är karaktäristiska för området såsom volym, takutformning, fönstersättning och materialitet har transformerats och vidareutvecklats i utformningen av vår byggnad. Återbrukat tegel, hiss direkt in i lägenheterna, ateljé och växthus på taket, hobbyrum och lekstuga under en soltrappa och en liten men ombonad innergård är kvaliteter som utmärker förslaget.

Projektet rymmer 12 lägenheter mellan 1-3 rum och kök samt ett gemensamt växthus under ett stort glastak. Projektet färdigställdes xxx 20xx.

Vallastaden

Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2023
Typ: Nybyggnation av flerbostadshus efter vinst markanvisningstävling
Storlek: 12 lägenheter
Beställare: Mård Lind

Vinst tillsammans med Mård Lind Förvaltning i markanvisningstävling i Vallastaden, sydväst om Linköpings centrum.

Byggnaden bygger vidare på Vallastadens småskaliga och livfulla arkitektur och sätter en ny standard för återbruk och social hållbarhet. Vallastadens tydliga vision har varit en naturlig och viktig utgångspunkt för gestaltningen där de arkitektoniska element som är karaktäristiska för området såsom volym, takutformning, fönstersättning och materialitet har transformerats och vidareutvecklats i utformningen av vår byggnad. Återbrukat tegel, hiss direkt in i lägenheterna, ateljé och växthus på taket, hobbyrum och lekstuga under en soltrappa och en liten men ombonad innergård är kvaliteter som utmärker förslaget.

Projektet rymmer 12 lägenheter mellan 1-3 rum och kök samt ett gemensamt växthus under ett stort glastak. Projektet färdigställdes xxx 20xx.