Brommaplan

Plats: Bromma
Status: Pågående
Typ: Nybyggnad flerbostadshus och påbyggnad av befintlig fastighet
Beställare: Revelop

Vid Brommaplans trafiknod ser vi tillsammans med Revelop över möjligheten att utveckla deras fastigheter med en påbyggnad av en service- och kontorsbyggnad i direkt anslutning till tunnelbanan och en högre byggnad med studentbostäder i form av ett infill-projekt. Mellan de båda byggnaderna och det kulturellt värdefulla gamla posthuset tillför vi området ett öppet torg med kafé och uteservering.

Brommaplan

Plats: Bromma
Status: Pågående
Typ: Nybyggnad flerbostadshus och påbyggnad av befintlig fastighet
Beställare: Revelop

Vid Brommaplans trafiknod ser vi tillsammans med Revelop över möjligheten att utveckla deras fastigheter med en påbyggnad av en service- och kontorsbyggnad i direkt anslutning till tunnelbanan och en högre byggnad med studentbostäder i form av ett infill-projekt. Mellan de båda byggnaderna och det kulturellt värdefulla gamla posthuset tillför vi området ett öppet torg med kafé och uteservering.